اثرات کاربرد هوش مصنوعی در معادن وصنایع معدنی و چالش‌های پیش‌رو

بسیاری از مدیران صنایع تصور می‌کنند که برای هوشمندسازی فرآیندها، اعم از فرآیند یا زیرفرآیند، باید اشیاء یا دستگاه‌های مجهز به هوش مصنوعی را مانند یک کالا یا یک قطعه‌ی یدکی خریداری کنند و با نصب آنها اقدام به هوشمندسازی سیستم‌ها کنند،درحالیکه هوش مصنوعی نه تنها زیرساخت و برنامه‌ریزی می‌خواهد، بلکه باید از درون و بطن خود سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات آغاز شود. هوش مصنوعی در بستر حرکت و تحول دیجیتال تحقق پیدا می‌کند و قبل از حرکت بسوی هوش مصنوعی، زیرساخت‌های زیادی برای ایجاد تحول دیجیتال در یک سازمان مورد نیاز است.