تولید ۸۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی از معادن دارای پروانه بهره برداری گلستان

دنیای معدن: معادن دارای پروانه بهره برداری گلستان هشت ماه امسال ۸۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی تولید کردند.

به گزارش دنیای معدن، رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در هشت ماه امسال معادن دارای پروانه بهره برداری گلستان امسال ۸۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی تولید کردند.

حسین طلوعیان افزود: سنگ آهک ، زغال سنگ، صدف کوهی و سنگ لاشه بیشترین تولید معادن استان بودند.

وی افزود :در این مدت معادن شن و ماسه و خاک رس دارای مجوز برداشت موقت استان هم یک میلیون و ۳۵۰ هزار متر مکعب برداشت کردند.

ظرفیت استخراج کل معادن استان ۲۲۸۷۰ هزار تن و ذخیره قطعی ۲۲۵۷۸۷۲ هزارتن است.

گلستان ۶۱ فقره معدن با سرمایه گذاری کل ۲۹ میلیارد تومان و اشتغال ۱۷۳۷ نفر دارد.