رشد ۱۶۰ درصدی درآمد ولصنم در ۹ ماه

گزارش تحلیلی از وضعیت سهام ولصنم را در این مطلب می خوانید.

به گزارش صدای بورس، لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ توانست ۹ ماهه درآمدی برابر ۲۲ میلیارد تومان داشته باشد.

در نهمین ماه سال مالی لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ که با نماد ولصنم فعالیت دارد؛ توانسته است درآمدی برابر ۲۲ میلیارد تومان داشته باشد. درآمد نه ماهه امسال رشد ۱۶۰% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. متوسط درآمد ماهانه سال مالی گذشته شرکت برابر ۸ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی جاری نیز متوسط درآمد برابر ۱۸ میلیارد است.

رشد  ۱۶۰ درصدی درآمد ولصنم در ۹ ماه

منبع: کارگزاری بانک صنعت و معدن