ممنوعیت برداشت شن و ماسه از رودخانه کلفت فومن

رییس کل دادگستری گیلان: برداشت شن و ماسه از رودخانه روستای کلفت فومن تا اطلاع بعدی ممنوع است.

ممنوعیت برداشت شن و ماسه از رودخانه کلفت فومنبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ رئیس کل دادگستری گیلان در بازدید از رودخانه روستای کلفت فومن ، ضمن گفتگو با مردم و پیمانکار ، برداشت شن و ماسه از این رودخانه را تا بررسی کامل تعطیل کرد.

احمد آقائی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری گیلان هم گفت : برای صدور هر نوع مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها باید ۳ موضوع رعایت محیط زیست ، رانش زمین و تخریب زمین‌های حاشیه رودخانه‌ها و تن شهای اجتماعی در نظر گرفته شود.