افتتاح کارخانه تولید خمیر کاغذ تسکا

/
اولین کارخانه تولید خمیر کاغذ با تجهیزات و کارشناسان ایرانی…