رشد ۵.۸ درصدی تولید فولاد ایران/ جزییات تولید محصولات زنجیره فولاد در ۱۱ ماه امسال

به گزارش ایرنا از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بر اساس گزارش جزئیات تولید محصولات زنجیره فولاد در ۱۱ ماهه سال جاری، بیشترین نرخ رشد تولید با ۹.۲ درصد برای شمش فولادی رقم خورد.

کاهش نرخ رشد تولید تیرآهن نسبت به آمار ۱۰ ماهه با ثبت رشد ۲.۹ درصدی و تولید آهن اسفنجی از ۳۱ میلیون تن گذشت.

بر اساس این گزارش، مازاد عرضه هم نرخ رشد تولید گندله را کاهش نداد.

همچنین ثبات تقریبی تولید اسلب در سطوح سال گذشته ثبت شد.