شناسایی ۴۶ هزار و ۸۲۵ هکتار زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه گزارش عملکرد شناسایی زمین روستایی ارائه شد که بر مبنای آن تا به امروز ۴۶ هزار و ۸۲۵ هکتار توسط اداره‌های استانی شناسایی شده است که ۳۲ هزار هکتار در جلسه شورای مسکن و ۲۶ هزار هکتار در شورای برنامه ریزی استان‌ها مصوب شده است و ۳۰ هزار هکتار نیز در کمیته تصویب قرار دارد.

همچنین از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۳۲۵ هزار قطعه در سامانه نهضت ملی مسکن بارگذاری شده که ۲۴۵ هزار قطعه آن در مرحله واگذاری به متقاضیان قرار دارد.

با توجه به تفاوت زمین شناسایی شده بین شورای مسکن و شورای برنامه ریزی استان‌ها، مشخص شد نزدیک به ۱۴ هزار هکتار در شورای مسکن استان‌ها به تصویب نرسیده‌ است.

زمین‌های شناسایی شده اغلب در روستاهای دارای زمین ملی قرار دارند و با توجه به برنامه توافق با مالکان، برای ۵۰۰ هزار قطعه زمین در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش، هشت استان دارای عملکرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، پنج استان دارای عملکرد زیر پنج درصد و ۱۸ استان دارای عملکرد ۱۰۰ درصد هستند.