چهارخطه شدن ۲۵ کیلومتر مسیر حمیل به ایلام در دست اقدام است

به گزارش ایرنا، “حسن بهرام نیا” روز پنجشنبه در سفر به شهرستان چرداول و بازدید از طرح چهار خطه محور ایلام – حمیل اظهار کرد: این طرح در راستای تسهیل در تردد مردم استان و زوار اربعین حسینی باید مطابق زمانبندی انجام شده و هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه از تونل آزادی تا شهر شباب در شهرستان چرداول ۵۰ کیلومتر است، گفت: ۲۵ کیلومتر این مسیر در حال حاضر چهار خطه شده و ۲۵ کیلومتر باقیمانده در دست اجرا است.

بهرام نیا با اشاره به اینکه ۹ کیلومتر از ۲۵ کیلومتر باقیمانده این پروژه، آماده آسفالت شده است، یادآور شد: اعتبار این طرح در ۲ قرارداد ۴ هزار میلیارد ریال است.

استاندار ایلام با بیان اینکه مطالعه این طرح انجام شده و نسبت به تصریح کرد: با تلاش مجموعه عوامل از جمله راه و شهرسازی و پیمانکاران این طرح امید است که محور اصلی اربعین استان (از حمیل تا مهران) تا اربعین ۱۴۰۴، چهارخطه شده و یک مسیر چهارخطه از حمیل تا مهران را داشته باشیم.

وی با تاکید بر تسریع در اجرای قطعات مختلف چهارخطه کردن مسیر حمیل – ایلام، خاطرنشان کرد: طول محور ایلام- سرابله- حمیل ۱۱۲ کیلومتر بوده که ۷۸ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان ایلام قرار دارد.

چهارخطه شدن مسیر حمیل در استان کرمانشاه تا ایلام نقش مهمی در راستای مدیریت ترافیک و تسهیل در تردد زوار اربعین حسینی برای تردد از مرز مهران دارد.