چهار هزار مگاوات نیروگاه برق آبی جدید احداث می‌شود

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، ماشاالله تابع جماعت” درباره برنامه‌های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در راستای اجرا و توسعه طرح‌های جدید نیروگاه‌های برق آبی افزود: شرکت آب و نیرو تاکنون حدود ۹۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور یعنی معادل ۷۳ درصد ایجاد کرده است و حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق‌آبی در دست اجرا و حدود ۱۲۰۰ مگاوات در حال مطالعه دارد.

وی به برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه نیروگاه‌های کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ امکان ساخت ۲۰۰ مگاوات نیروگاه برق‌آبی کوچک در بیش از ۵۰ ساختگاه و ۴۳۰ مگاوات نیروگاه‌های متوسط وجود دارد که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی بتوان این نیروگاه‌ها را ایجاد کرد.

آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی به منظور بهره‌برداری در تابستان سال آینده خبرداد و گفت: همه مراحل بازرسی نیروگاه‌های برق‌آبی شرکت آب نیرو انجام شده و یا در حال انجام است و به طور دقیق‌تر، بازرسی سالانه نیروگاه سردشت پایان یافته و همه واحدها در مدار و آماده بکار است.

وی خاطرنشان کرد: در مورد نیروگاه گتوند واحد ۲ و ۴ بازرسی سالانه تمام شده و واحدها آماده کار هستند و دو واحد دیگر تا پایان سال آماده می‌شود. در نیروگاه کارون ۴ واحدهای ۱ و ۲ و ۳ بازرسی سالانه انجام و واحدها آماده کارند و واحد ۴ تا پایان سال آماده می‌شود.

تابع جماعت خاطرنشان کرد: در مورد داریان، بازرسی سالانه پایان یافته و همه واحدها در مدار و آماده بکار هستند و در مورد سیمره هم سه واحد بازرسی سالانه اتمام یافته و آماده بکار است بر این اساس نیروگاه‌های برق‌آبی آمادگی دارند در تابستان سال ۱۴۰۳ با حداکثر ظرفیت در مدار قرار گیرند.