جلسه هیأت مدیره شرکت تکاد با کارکنان کارخانه شن وماسه

/
جلسه هیأت مدیره محترم شرکت تکاد با کارکنان کارخانه شن و ماسه ر…