شرایط جدید اعطای تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان اعلام شد

«علی عسکری» افزود: این مبلغ در سال پنجم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق ۱۲ میلیارد ریال خواهد بود.

وی اضافه‌کرد: سقف تسهیلات متعلقه پس از گذشت ۱۵ سال تمام در شهر تهران ۴۰ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۳۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق ۲۸ میلیارد ریال خواهد بود.

عسکری با بیان اینکه حداقل مبلغ برای افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان در همه مناطق جغرافیایی کشور هشت میلیون ریال است، تصریح کرد: در صورتی‌ که سپرده‌گذاران بخواهند از سقف تسهیلات بهره‌مند شوند، باید بر اساس دستورالعمل‌های موجود مبالغ بیشتری واریز کنند.

لازم به ذکر است مشتریان می‌توانند برای دریافت جداول حساب پس‌انداز مسکن جوانان حاوی میزان تسهیلات، مبالغ واریزی و ضرایب تعیین شده برای دریافت سقف تسهیلات به پورتال بانک به آدرس www.bank-maskan.ir مراجعه کنند.

متقاضیان وام مسکن جوانان با افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان که یکی از انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است و با سپرده‌گذاری مستمر و ماهانه که برنامه‌های آن توسط بانک ارائه‌شده است، پس از حداقل پنج سال و حداکثر ۱۵ سال می‌توانند وام مسکن جوانان دریافت کنند.