راه نجات اقتصاد ایران چیست؟

احسان سلطانی گفت: تا هنگامی که فعالیت‌های نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه در سایه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هرگونه مالیات و هزینه معاف نیز باشند، هیچ دلیلی وجود ندارد که این فعالیت‌ها با افزایش تورم، رونق بیشتری نگیرند و فعالیت‌های مولد تضعیف و تحدید نشوند.
راه نجات اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴- فعالیت‌های نامولد اقتصادی همچون سفته‌بازی نامتعارف و کسب درآمد با نرخ‌های بالای سود پول در نهایت سبب تشدید فساد می‌شود. از این‌رو راه نجات اقتصاد ایران با بالا بردن هزینه فعالیت‌های نامولد و پایین آوردن هزینه فعالیت‌های مولد ممکن می‌شود.

در شرایطی که سیستم مالیاتی بر روی فعالیت‌های مولد مانند صنایع خرد، کوچک و متوسط متمرکز باشد، نقدینگی به سمت فعالیت‌های پرسود و کم‌زحمت نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه خواهد رفت.

در این رابطه، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی به اقتصاد۲۴ گفت: بیش از موضوع حجم نقدینگی که تکنسین‌های مالی با نگاه ابزاری و تک بُعدی خود درباره اثرات آن خیلی اغراق می‌کنند، نکته کلیدی در رواج مفرط سفته‌بازی و سوداگری و تسلط بازار لجام‌گسیخته در اقتصاد ایران، فقدان کنترل دولت، نبود مقررات و کسب سود و منافع بالا بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارض است.

وی افزود: در اقتصادی نئولیبرال که به بهشت سوداگران و سفته‌‎بازان تبدیل شده باشد، با سیطره بخش مالی به بخش حقیقی، بالاترین نرخ سود به پول تعلق می‌گیرد و سوداگران و سفته‌بازان با افزایش مستمر قیمت‌ها، نرخ‌های تورم بالا را به اقتصاد تحمیل می‌کنند.

سلطانی همچنین در خصوص تاثیر فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصادها گفت: در این اقتصاد بخش‌های مولد تحت سلطه بخش‌های نامولد قرار می‌گیرند و به تحلیل می‌روند و در نهایت اقتصاد دچار نازایی می‌شود که پیامدهای آن در لایه‌ها و سطوح مختلف مانند رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت و رکود تورمی مزمن ایران مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: تا هنگامی که فعالیت‌های نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه در سایه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هرگونه مالیات و هزینه معاف باشند، هیچ دلیلی وجود ندارد که این فعالیت‌ها با افزایش تورم، رونق بیشتری نگیرند و فعالیت‌های مولد تضعیف و تحدید نشوند.

این پژوهشگر اقتصادی در پایان اینچنین نتیجه گیری کرد که یک راه نجات اقتصاد ایران در جهت تامین مالی دولت، رونق تولید و کنترل تورم، اخذ مالیات از درآمدها و فعالیت‌های سوداگرانه، سفته‌بازانه و همچنین عایدی سرمایه، ثروت و مستغلات است.